Arbeta med inhyrda

I dagens industrier och branscher så har ett nytt behov uppkommit ett fenomen där företag kan anställa en handfull individer under en behovs tid. Dessa individer man hyr in kallar man för bemannare. Bemanningsföretagen erbjuder oftast redan utbildad personal men ibland erbjuder… Continue Reading

Fysiska och digitala kassaskåp

Utvecklingen går mer och mer mot ett kontantlöst samhälle. Det ena bankkontoret efter det andra stängs ned, eftersom de från bankernas sida anses kostsamma och onödiga. Det är dock inte enbart våra pengar som flyttas digitalt, dokument, värdehandlingar och privata… Continue Reading