E-böcker

Bilden av hur en bok bör se ut har förändrats radikalt det senaste årtiondet. Ända sedan pergamentrullarna byttes ut mot böcker för många århundraden sedan har den bestått av papperssidor mellan två pärmar.Att boken har hängt med så pass länge… Continue Reading