Datorisering av administrativa uppgifter

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt. Det sätter många företag i svåra sitsar där de måste fråga sig själva vilken väg de vill ta. Idag finns det goda möjligheter till att datorisera administrativa uppgifter. Det finns dock flera faktorer företagen måste ta hänsyn till när det kommer till att bestämma hur mycket man vill datorisera.

Mycket sker på nätet

Förutom att det idag finns goda tekniska förutsättningar för att datorisera är det främst konsumentmönstren som ligger till grund för utvecklingen. Inom de allra flesta branscher blir det allt viktigare att ha en stark närvaro på internet. Dagens konsumenter handlar på ett helt annat sätt än tidigare. Det kan man se genom att kolla på hur många företag särskilt inom tjänstesektorn lagt ned lokala fysiska butiker. Reseföretaget Ving hade i början av 2000-talet ett femtiotal butiker, idag har de endast tre stycken.

Fördelar och nackdelar

Tekniken kan underlätta på många sätt för ett företag. Det brukar till exempel krävas en mindre personalstyrka efter att företaget datoriserat de administrativa uppgifterna. Det gäller dock att utvärdera situationen. I vissa fall tycker kunder att det är viktigt med att få prata med en fysisk person istället för att det ska skötas över internet. Små problem kan också bli tidskrävande då alla inte sitter på de tekniska kunskaper som krävs för att åtgärda ett problem. För de allra flesta är dock datorisering något man tjänar på i slutändan. Många upplever att det leder till högre effektivitet. Det är också fallet när det gäller produktionsledet, något vi skrivit om tidigare. Med en mer effektiv produktion och administration kan företaget göra stora besparingar.

Få full koll med ett datoriserat system

Det är viktigt att ha koll över alla led i ett företag. Genom att skaffa ett system som får med alla delar går det att minska risken för att missförstånd uppstår. Ett sådant kan vara att en vara tar slut på lagret, något som skulle kunna ha undvikits med ett system som varnar i tid.

Jannie Hansson