Fysiska och digitala kassaskåp

Utvecklingen går mer och mer mot ett kontantlöst samhälle. Det ena bankkontoret efter det andra stängs ned, eftersom de från bankernas sida anses kostsamma och onödiga. Det är dock inte enbart våra pengar som flyttas digitalt, dokument, värdehandlingar och privata ägodelar hanteras i större utsträckning på nätet. För att vi även ska kunna känna oss säkra på nätet så kan ett digitalt kassaskåp vara lösningen.teckning på kassaskåp

Digitala kassaskåp

Ett digitalt kassaskåp är ett program i din dator eller mobil där du kan förvara alla lösenord på ett säkert sätt. Programmet kan hjälpa dig att hitta säkra lösenord, varna om du använder samma/liknande lösenord på flera ställen samt tala om när det är dags att uppdatera ett gamla lösenord som inte bytts på länge. I det digitala kassaskåpet kan du även förvara kortkoder, känsliga anteckningar och annat privata saker som du skydda. Programmet hjälper dig att förvara alla de långa och unika lösord som behövs till alla dina användarkonton. För att komma åt dessa behöver du ett långt och unikt lösenord – men tänk på att det är också det enda lösordet du behöver memorera. Läs mer om digitala kassaskåp här.För att ett lösenord ska räknas som säkert, behöver det vara ett visst antal tecken långt, det bör även vara en mix av stora och små bokstäver och gärna siffror och specialtecken för att försvåra för angripare. Eftersom vi idag behöver en mängd långa lösenord till alla våra användarkonton så är det besvärligt för de allra flesta att komma memorera allt. Att ha de nedskriva på en lapp eller på ett dokument på datorn är inget säkert alternativ. Därför fyller ett digitalt kassaskåp en viktig funktion som de flesta borde ha nytta av.

Fysiska kassaskåp

Även om utvecklingen går åt att vi förflyttas mer åt den digitala världen så går det inte att komma ifrån att vi även har behov att skydda fysiska ting som smycken, konst, medaljer eller vad vi nu anser som värdefullt. Därför kan inte heller betydelsen av ett hederligt kassaskåp aldrig försvinna.Det finns många kassaskåp att välja mellan så tänk efter noga vilka behov du har innan du slår till. De olika kassaskåpen har olika klassificeringar och certifieringar som talar om vilket skydd ett visst skåp kan ge samt vilka krav som skåpet fyller. Allt från enkla säkerhetsskåp där du förvarar nycklar, cigaretter eller medicin till värdeskåp som håller högsta säkerhetsklassen, där kan du förvara kontanter, guld eller huvudnycklar finns tillgängligt.

Jannie Hansson