Produktion blir allt mer datorstyrd

När industriproduktion blir automatiserad blir den effektivare i och med att fel och produktionsstopp på grund av den mänskliga faktorn minimeras. Med smarta övervakningssystem kan man snabbt få en bild av var produktionsstörningar uppstår och man kan därför även åtgärda det som gör att dessa störningar uppstår.Datorprogram Automatisering går hand i hand med övervakningssystem som kopplas ihop i nätverk för att ge en total bild av råvarulager, produktion och försäljning. På så sätt kan man styra olika processer för att optimera den produktionsapparat man förfogar över. För att få mer information kan man läsa mer om Borgå Energi och hur de gått till väga för att datorisera sin produktion.Tidigare hanterade man papper som fylldes i av människor som gick runt och samlade information om produktionsläge och annat. Idag kan man låta resultaten i de olika processerna samlas på ett ställe genom att skicka information i nätverk till en central enhet som ger en bild av produktionen vid varje enskilt tillfälle. Avancerade system som kontrollerar produktionen och varnar för stopp och vittnar om var flaskhalsar uppstår kallas OEE vilket står för Overall Equipment Effectiveness och programvaran till sådana system finns hos Axxos. Dessa program kan hjälpa till med att komma tillrätta med olika problem i produktionen.Många företag väljer även att koppla upp sina system mot internet. Axxos har därför tagit fram en app som gör det möjligt att i sin mobiltelefon ha kontroll på produktionen. Naturligtvis är det förenat med risker att koppla upp övervakningssystemen mot internet men med effektiva brandväggar och krypterade dataöverföringar är det säkert och det finns många fördelar också. Om systemen i produktionen behöver uppdateras kan det göras fjärrstyrt och företaget får tillgång till nya uppdateringar på en gång.Företag har ofta sin produktion på flera håll och ett huvudkontor på ett annat håll. Med uppkoppling mot internet kan man på huvudkontoret se hur produktionen fortlöper och kan därmed få en totalbild av hela företagets produktion och föreslå förändringar som bättre svarar mot marknadens efterfrågan.

Jannie Hansson