Sälj ditt överblivna guld på nätet

I många svenska hem ligger det guld i olika former, såsom klockor och smycken, och samlar damm. Den kemiska beteckningen för guld, som är Au, kommer från latinets aurum och betyder strålande gryning.

Guldhandeln har en lång historia och är viktig än i dag. Precis som många andra centralbanker, äger Sveriges Riksbank till exempel fortfarande en ansenlig guldreserv.

Vad kan jag få för mitt guld?

Beroende på en rad olika omständigheter varierar priset på guld från dag till dag. Vad en handlare kan erbjuder för pris på ditt guld beror, förutom dagspriset, på faktorer såsom guldets renhet och hur mycket du har att sälja. Onlinehandlare kan vanligen erbjuda bättre priser, då de slipper vissa traditionella utgifter, som till exempel hyra och lokaler att sköta om.

Vad är viktigt att tänka på när jag säljer guld?

Det finns flera lagar kopplade till handeln med guld och som säljare är det viktigt att du väljer en seriös näringsidkare. Den som handlar med begagnat guld skall till exempel ha giltigt polistillstånd. De lyder nämligen under lagen om handel med begagnade varor.

Här kan du skicka efter en guldpåse när du bestämt dig för att sälja ditt guld på ett tryggt vis.

Jannie Hansson