Arbeta med inhyrda

I dagens industrier och branscher så har ett nytt behov uppkommit ett fenomen där företag kan anställa en handfull individer under en behovs tid. Dessa individer man hyr in kallar man för bemannare. Bemanningsföretagen erbjuder oftast redan utbildad personal men ibland erbjuder de företaget att sköta hela anställningsprocessen.konsult_347261567Bemanningsbranschen växer och skapar en allt mer stadigare rot i dagens industrier och på kontor. Det som får dessa företag att utmärka sig är hur kontrakten kan se ut. Ett kontrakt mellan företag och bemannare är oftast fortlöpande tills en 6 månaders period gått, då måste denna bemannare gå eller bli anställd på företaget. Vill dock klient företaget avsluta kontrakten i förtid så går det, den som arbetat som bemannare är inte sparkad utan fortsätter sin anställning hos bemanningsföretaget och arbetar tills antingen ett nytt kontrakt hos ett nytt kundföretag börjar eller tills uppsägningstiden är över.Det finns många fördelar med detta om du är en företagare. Om du vill påbörja ett nytt projekt eller har planer på att expandera men saknar personal samtidigt som du finner att du inte har tillräckligt med tid för att själv rekrytera. Via dessa bemanningsföretag så kan du enkelt finna personal, du kanske inte hittar din perfekta anställda men du lär nog finna en mycket kompetent individ. Du behöver inte heller tänka på att bara anställa personal för allmänt arbete, du kan lika enkelt nyttja detta för att söka efter en person som kan sitta i en chef eller ledarroll.Nackdelen med detta system är få men värda att ha i åtanke. Det ena av dessa nackdelar är att vid en anställning så har du inte möjligheten att ge en mindre lön utan du måste betala vad medianvärdet är. Detta kan vara kostsamt ifall du som företagare inte hittade rätt person direkt. Den andra nackdelen är just att man inte alltid hittar rätt person för jobbet. Det finns många exempel på företag som byggt ut och väljer att massanställa via bemanning för att snabbt och enkelt finna arbetare. Problemet var ofta att endast två av tio personer var rätt.

Uncategorized

Jannie Hansson